U182 | Small office | Lano-T, Idea S, Diviso

 
 
 

Sestava sestávající se z psacích stolů Lano-T s čalouněnými přepážkami podporuje práci i v kancelářích s omezeným prostorem. Mobilní podstavec TOP umožňuje rychlou a snadnou změnu sady a pohodlný přístup k dokumentům. Systém Diviso odděluje individuální pracovní prostor od prostoru pro jednání u stolu Idea S.
 
40 m2
 
Šířka: 8 m
Délka: 5 m