U125 | Team desk | Lano-T, cargo

 
 
 

Týmové stoly Lano-T s podstavci Cargo a skříněmi s přídavnými jednotkami se jeví jako ideální pro kanceláře typu open space. Od sebe oddělené pracovní stanice podporují efektivní individuální práci bez omezení týmové komunikace.
 
35 m2
 
Šířka: 7 m
Délka: 5 m